Campydora demonstrans Cobb, 1920 новий для фауни України вид з території Мезинського національного природного парку

При проведенні еколого-фауністичних досліджень нематод на території Мезинського національного природного парку в ґрунті злаково-різнотравної луки на схилі пагорба біля рекреаційного пункту «Старий лісосплав» та в ґрунті крейдяної гори був виявлений рідкісний вид Campydora demonstrans Cobb, 1920 з класу Нематоди (Nematoda), який реєструється вперше не лише на території парку, а і загалом в Україні (Рис. 1).
На теперішній час цей вид нематоди відомий в Європі (Греція, Італія Угорщина, Словаччина, Сербія, Молдова, Грузія, Швейцарія, Німеччина, Нідерланди, Польща, Іспанія, Азорські острови), в Азії (Індія, Іран, Ємен, В’єтнам), в Америці (США, Канарські острови).
C. demonstrans належить до родини Campydoridae. Питання щодо вищого таксономічного рангу є дискусійним. Так, Гагарин В.Г. (2001) відносить цей вид до ряду Dorylaimida, тоді як інші вчені E. Abebe, István Andrássy, W. Truanspurger (2006) – до ряду Enoplida. Дискусія має місце, оскільки ряд морфо-анатомічних ознак виду (наявність екскреторної пори, форма бульбусу, довжина хвоста) та результати досліджень на молекулярному рівні ставлять під сумнів належність C. demonstrans до ряду Dorylaimida.
Нематода мешкає як в природних ценозах, так і в агроценозах, проте перевагу віддає лучним екосистемам з легкими піщаними та суглинистими ґрунтами. За еко-трофічною класифікацією C. demonstrans належить до групи всеїдні, проте це питання потребує подальшого вивчення.
Всього в ґрунті лучних екосистем було знайдено 10 особин C. demonstrans на личинковій стадії, з яких 9 особин – на схилі пагорба біля рекреаційного пункту «Старий лісосплав» та 1 особина в ґрунті крейдяної гори. Чисельність нематоди незначна і коливається від 9 до 75 особин/100г грунту.

Рис. 1. Campydora demonstrans Cobb, 1920: А – загальний вигляд личинки, Б – задній кінець тіла, В – передній кінець тіла (фото оригінальні)

к.б.н., доцент Т. М. Жиліна,

к.б.н., доцент В. Л. Шевченко

 

Залишити відповідь