Відділення

У складі Мезинського НПП 2 природоохоронні науково-дослідні відділення (ПНДВ):

    Хотинське природоохоронне науково-дослідне відділення
    Рихлівське природоохоронне науково-дослідне відділення

Основні завдання та функції відділень

Природоохоронне науково-дослідне відділення:

-здійснює державний контроль за дотриманням режиму території, використанням, відтворенням, охороною і захистом природних екосистем у зоні розміщення відділення;
-проводить науково-дослідну та господарську діяльність;
-забезпечує виконання науково-дослідних, відновлювальних, лісо- і гідромеліоративних та господарських робіт, профілактичних протипожежних заходів, заходів з охорони природних екосистем від порушень режиму території, робіт із захисту природних екосистем від шкідників та хвороб;
-забезпечує своєчасне проведення природоохоронних заходів;
-здійснює контроль за правильністю природокористування на землях, закріплених за іншими користувачами;
-проводить роботу з охорони й відтворення природних екосистем, видів диких звірів і птахів (біологічні заходи), веде боротьбу з браконьєрством;
-надає організаціям-користувачам, розташованим у зоні діяльності відділення, необхідну методичну і практичну допомогу у раціональному веденні природоохоронної діяльності;
-працівники відділення вживають заходів щодо затримання в установленому порядку осіб, які допустили порушення природоохоронного законодавства, накладають арешт на незаконно добуту на території установи продукцію, транспортні засоби;
-збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів;
-створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів;
-проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів екологічної освітньо-виховної роботи.

Залишити відповідь