Діяльність

Мезинський національний природний парк створений відповідно до Указу Президента України від 10.02.06 № 122/2006.

Парк розташований на території Новгород-Сіверського (Коропського) району Чернігівської області. Мезинський НПП є бюджетною, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

Парк є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційний рахунок у відділенні Держказначейства України, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, штампи, бланки, емблему, що реєструються в установленому порядку.

НПП підпорядкований Міністерству екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди України), оперативне управління здійснює Державна служба заповідної справи (далі – Державна служба).

Парк у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про природно-заповідний фонд України”, іншими законами України, підзаконними актами та цим Положенням.

Загальна площа Парку становить 31035,2 га, в тому числі 8543,9 га земель, що надаються йому в постійне користування, та 22491,3 га земель, що включаються до його складу без вилучення у землекористувача – Коропської районної державної адміністрації, на яких здійснюватиметься традиційна господарська діяльність з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.

Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами та об’єктами відповідно до Указу Президента України від 10.02.06 № 122/2006. «Про створення Мезинського національного парку» вилучаються з господарського використання і надаються Парку у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Основними завданнями Парку є:

– збереження цінних природних комплексів та об’єктів Полісся, підтримання та забезпечення екологічної рівноваги в регіоні;

– проведення науково-дослідної роботи по вивченню природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів;

– створення умов для організованого туризму, екскурсій, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням встановленого режиму охорони його природних комплексів та об’єктів;

– відновлення осередків місцевих художніх промислів – кераміки, ткацтва, народного малярства та інших видів народної творчості тощо.

– проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

 

Залишити відповідь