Екоосвіта

План еколого-освітньої роботи Мезинського НПП на 2024 рік 

На сьогодні є надзвичайно важливою така функція об’єктів природно-заповідного фонду як екологічна освіта та виховання. Мезинський національний природний парк є найбільшим об’єктом ПЗФ Чернігівської області та виступає багатофункціональною природоохоронною установою. Він покликаний комплексно вирішувати проблеми збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів, формування у людей екологічної культури, свідомості особистості і суспільства в цілому, почуття відповідальності людини для вирішення екологічних проблем, глибшого розуміння ролі природно-заповідних територій, їх цілісного сприйняття як невід’ємної складової частини регіону, підвищення престижу цих територій у свідомості населення.

Екологічну освітньо-виховну роботу парк проводить відповідно до діючого Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду №399 від 26.10.2015 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.11.2015 р. за № 1414/27859 (z1414-15), яке визначає пріоритети і основні напрями екологічної освітньо-виховної роботи, спрямованої на забезпечення розвитку заповідної справи в Україні.

Мезинський НПП – своєрідний науковий та еколого-просвітній центр, який проводить активну еколого-освітню діяльність серед молоді, місцевого населення та туристів. Фахівці відділу еколого-освітньої роботи та рекреації  активно реалізують просвітницьку функцію заповідної справи, спрямовану на поширення ідей гуманізму та принципів екологічного світогляду, патріотичного виховання молоді у дусі любові до рідної природи та небайдужого ставлення до свого краю.

Мезинський НПП у здійсненні еколого-освітньої діяльності найбільшої уваги надає роботі з учнівською молоддю. При цьому враховуються програма шкільного курсу природничих дисциплін – біології та географії, вікові особливості психології школярів, методологічні основи освітнього процесу, проведення екскурсій у природне середовище, позашкільної освіти учнівської молоді. А також використовується матеріально-технічна база та інтелектуальний потенціал Мезинського НПП,  як науково-дослідної установи.

Екологічна просвітницька діяльність на території НПП – це пряма інвестиція в гармонійний  розвиток екологічної свідомості та поведінки, зокрема підростаючого покоління,  здійснюється шляхом організації ряду просвітницьких заходів, зокрема:

  • аудиторні освітні та виховні заходи: лекції, бесіди, дискусії, «круглі столи», консультації, вікторини;
  • активні заходи в природному середовищі: екскурсії, польові практики, еколого-освітні експедиції;
  • комбіновані (змішані) заходи: конкурси, свята, екологічні ігри, масові заходи та акції.

Співробітниками НПП, шляхом співпраці з школами Новгород-Сіверського району, КЗ позашкільної освіти «Коропський центр дитячої та юнацької творчості» Коропської селищної ради, а також з Національним університетом “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка, щорічно проводиться ряд еколого-виховних заходів (бесіди з учнями та відвідувачами парку, екскурсії в природу, акції типу «Чистий берег», «Посади своє дерево», конкурси «Новорічний букет замість ялинки», «Екоплакати» й багато ін.). Також для чіткого та послідовного розвитку у дітей таких понять, як екологія, природа рідного краю, охорона природи та ін. відділом еколого-освітньої роботи та рекреації розробляються річні навчальні програми для ведення гурткової роботи, літніх екошкіл. Такі програми розраховані не лише на формування уявлення про природу, екологію та взаємозв’язки між людиною та довкіллям, а й зацікавлення дітей до навчання та активної участі в охороні й збереженні рідної природи.

Взагалі національний природний парк – каталізатор сталого розвитку регіону і база для розвитку еколого-освітньої, рекреаційної та туристичної діяльності.

Положення про еколого-осв. дія-ть Мезинського НПП

Залишити відповідь