Наукові дослідження

План науково-дослідної роботи Мезинського НПП на 2024 рік

Науково-дослідну роботу Мезинський НПП проводить відповідно до Положення про наукову та науково-технчну діяльність природних і біосферних заповідників та національних природних парків, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 414 від 29.10.2015 р. (z1444-15) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.2015 р. за № 1444/27889, яке визначає пріоритети і основні напрями наукових досліджень, спрямованих на забезпечення розвитку заповідної справи в Україні.

Науково-дослідна робота на території нацпарку проводиться згідно затвердженого Плану науково-дослідної діяльності НПП на виконання теми ,”Літопису природи” відповідно до Програми Літопису природи для заповідників та національних природних парків (Мінекоресурсів, 2002) .

Кожний том “Літопису природи” Мезинського національного природного парку є колективною роботою працівників Відділу науки, екоосвіти та рекреації НПП, очолюваного канд. біол. наук, доцентом Карпенком Ю.О. із залученням фахівців інших відділів та інших науково-дослідних установ у напрямах вивчення біо-, цено- та ландшафтного різноманіття, природної та історико-культурної спадщини території НПП.

Положення про наукову та науково-технчну діяльність природних і біосферних заповідників та національних природних парків

Залишити відповідь