Охорона

Положення про службу державної охорони Мезинського національного природного парку

1.Загальні положення

На підставі Положення про Мезинський національний природний парк охорона території Мезинскього НПП покладається на його службу охорони, що входить до складу служби державної охорони природно- заповідного фонду України. Службу державної охорони Мезинського НПП далі /служба охорони/ очолює директор Мезинського НПП.
До служби держохорони входять: директор, заступник директора – головний природознавець, начальник та спеціалісти, інженери відділу служби державної охорони, начальники природоохоронних науково- дослідних відділень, майстри з охорони природи, інспектори з охорони природно-заповідного фонду, єгері.

2. Основні завдання служби держохорони НПП

2.1.    На службу держохорони Мезинського НПП покладаються обов’язки щодо забезпечення режиму охорони території Мезинського НПП.

2.2.   Попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства.

3. Служба держохорони НПП відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює охорону природного комплексу Національного природного парку;
здійснює охорону диких тварин і місць їх перебування у межах території НГІП;
забезпечує порядок використання природних ресурсів; забезпечує додержання вимог щодо відвідування території; попереджує пошкодження лісових насаджень внаслідок незаконних рубок;
здійснює заходи щодо запобіганню виникненню, поширенню пожеж, інших надзвичайних ситуацій та їх ліквідації;
інформує відповідні державні органи про надзвичайні ситуації; забезпечує реалізацію заходів з профілактики природних комплексів від шкідників і хвороб у межах території;
підтримує в належному стані межові та охоронні інформаційні аншлаги, квартальні та ділянкові стовпи, а також протипожежні споруди.

4. Працівники служби держохорони мають право:

–  вимагати від громадян і службових осіб пояснення у зв’язку з порушенням ними режиму території;
–  перевіряти у громадян і службових осіб посвідчення на право перебування, використання природних ресурсів та здійснення іншої діяльності в межах території Мезинського НПП;
– доставляти порушників установленого режиму території у відповідні органи з метою з’ясування особи;
–   складати протоколи про порушення вимог природоохоронного законодавства на території Мезинського НПП, надсилати їх відповідним органам для притягнення винних осіб до відповідальності;
вилучати у порушників предмети і знаряддя незаконного використання природних ресурсів на території Мезинського НПП, транспортні засоби, незаконно добуту продукцію, відповідні документи;
– проводити особистий огляд речей, транспортних засобів та перевірку знарядь і продукції, одержаної в результаті природокористування;
–   безперешкодно відвідувати підприємства, установи, організації, човни та інші транспортні засоби, в межах його території, для перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства;
–    вносити пропозиції до відповідних державних органів про припинення, зупинення чи обмеження будь-якої діяльності, що порушує вимоги природоохоронного законодавства і цього Положення, давати обов’язкові для виконання приписи з метою усунення порушень, виявлених у межах території Мезинського НПП;
носити під час виконання службових обов’язків форму встановленого зразка, спеціальні засоби відповідно до чинного законодавства;
–  направляти в установленому порядку матеріали про порушення природоохоронного законодавства до відповідних органів для вирішення питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності.

5. Працівники служби охорони праці забезпечуються в установленому порядку форменим одягом спеціального зразка, транспортом, засобами зв’язку.

6. У своїй діяльності служба держохорони взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими природоохоронними органами, громадськими організаціями.

7. Координацію діяльності служби охорони території Мезинського НПП здійснює дирекція парку.

Начальник відділу держохорони                                   Л.М.Мамро

Залишити відповідь