Флора

Згідно геоботанічного районування територія НПП відноситься до Східнополіського округу, який займає знижену південно-західну частину Середньоросійської височини.

Рослинний покрив НПП, відображаючи основні поліські риси, має свої особливості, пов`язані з розміщенням регіону на східній межі Українського Полісся. Природна рослинність не зазнала значних змін в результаті діяльності людини.    Ценотична різноманітність становить понад 50 рослинних асоціацій.   Лісистість території НПП становить 38%, під луками зайнято 16% території, болотами – 1%, водоймами – 3%, сільськогосподарські угіддя –35%, під забудовами і дорогами – 7% території.

На території парку зростає 652 види, що становить 32, 6% судинних рослин флори Українського Полісся та 13,2 % флори України. Переважна більшість судинних рослин складають покритонасінні (37,1%); судинні спорові та голонасінні відіграють незначну роль (2,9%), серед покритонасінних на однодольні доводиться 22,0%, та на дводольні – 78%.

 Природно-географічні умови НПП (широка заплава Десни та її малих притоків, наявність вологих днищ ярів і балок), створює умови для поширення значної кількості видів лісово-болотної, лучної, лучно-болотної, болотної, прибережно-водної та водної груп, що свідчить про гідрофільний характер флори в цілому.

Раритетна компонента флори складає:

• 14 видів, занесених до Червоної книги України (2009),
•13 видів, охоплених регіональною охороною (2000) та
•3 види Міжнародної охорони (Європейський Червоний список та

Додаток І Бернської конвенції);

До Зеленої книги України занесено 10 формацій та груп асоціацій.

*

Видова назва

Поширення виду на території НПП

1 Allium ursinum L. пн-сх. окол. х. Рихли, сх. окол. Великого лісу
2 Huperzia selago L. пд. окол. с. Радичів
3 Platanthera chlorantha Cust. між сс. Радичів і Розлети, окол. с. Мезин
4 Orchis militaris L. пд. окол. с. Радичів
5 Neottia nidus-avis L. ,,Рихлівська дача”, лісовий заказник ,,Вишенська дача”, пд. окол. х. Рихли, Великий ліс
6 Nymphoides peltata O. Kuntze пн. окол. с. Свердлова, пн окол. с. Радичів
7 Salvinia natans L. заплавні озера окол. с. Черешеньки
8 Listera ovata L. пд.окол. сс. Радичів, Свердловка, ,,Рихлівська дача”

9 Lycopodium annotinum L. пн. окол. с. Мезин, пд. окол. с. Радичів
10 Platantera bifolia (L.) Rich. між сс. Радичів і Розлети, окол. с. Мезин
11 Epipactis helleborine L. ,,Рихлівська дача”
12 Lilium martagon L. ,,Рихлівська дача”, ,,Вишенська дача”
13 Dactylorhiza incarnata L. пд. окол. с. Радичів, пд.-сх. окол. с.Вишеньки
14 Epipactis atrorubens Schult. окол. х. Рихли, окол. х. Великий ліс

Залишити відповідь