Вода – це наша культура і основа життя на землі

Воді належить найважливіша роль у виникненні життя, у формуванні фізичного, хімічного середовища, клімату і погоди на нашій планеті. З якістю питної води пов’язаний стан здоров’я людей,      екологічно безпечне харчування, вирішення проблем медичного і соціального характеру. Ще в ХІХ столітті відомий французький вчений Луї Пастер сказав, що 80 % усіх своїх хвороб ми випиваємо з водою.
Найбільша водна артерія Мезинського НПП – річка Десна.
Десна – одна з шести великих річок України, що практично не була зарегульована. На території України на ній не має дамб, водосховищ, каналів. Завдяки цьому, вона і на сьогодні зберегла меандруюче русло та заплаву майже такою, якою її створила природа.
22 березня, в Міжнародний день водних ресурсів, хочемо зауважити, що води Десни мають важливе значення, адже живлять чистою водою найголовнішу водну артерію України – могутній Дніпро у басейні якого живе понад 10 млн. людей. Не допустити забруднення цієї території означає дати мільйонам людей чисту воду і зберегти їхнє здоров’я.
Окрім цього, Десна та заплавні водойми вирізняються великим різноманіттям іхтіофауни. До звичайних видів належить щука (Esox lucius), плітка (Rutilus rutilus), верховодка (Alburnus alburnus), головень (Squalius cephalus), окунь (Perca fluviatilis), йорж-носар (Gymnocephalus acerinus). Рідкісними видами є минь річковий (Lota lota), судак (Sander lucioperca), в’язь (Leuciscus idus), чехоня (Pelecus cultratus). Одиничними екземплярами трапляється стерлядь (Acipenser ruthenus), марена дніпровська (Barbus borysthenicus), вугор річковий (Anguilla anguilla) та мінога українська (Eudontomyzon mariae). Звертає увагу багаточисельність риб реофільного комплексу, таких як головень, білизна, йорж-носар, ялець звичайний, що є досить звичайними на території парку. Це свідчить про гарну збереженість корінного русла Десни.
Десна на сьогодні має ряд проблем. Зокрема те, що вона не розчищається і не експлуатується як судноплавна. Це призводить до того, що піщані береги розмиваються та вода нерівномірно розподіляється в річці. Також активно відбувається заростання русла Потрібна спеціальна служба, яка б займалася експлуатацією водних шляхів, поглиблювала фарватер, очищала річку. В останні роки місцями заплава не затоплюється, рівень води в річці помітно знизився, що також створює додаткові проблеми.

Залишити відповідь