На території Мезинського НПП продовжено палеогеографічні дослідження

15-16 серпня на території Мезинського національного природного парку відбулась спільна експедиція науковців-палеогеографів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра землезнавства та геоморфології: д.геогр.н., професор Герасименко Наталія Петрівна та аспірант Бончковський Олександр Сергійович та фахівця Мезинського НПП – начальник відділу еколого-освітньої роботи та рекреації, палеогеограф Яковенко Олександр Іванович. Дослідження мали також освітній елемент – тренінг учениці 7 класу Київської гімназії східних мов №1 Потоцької Марії.
Темою дослідження було вивчення стратиграфії та викопних ґрунтів шурфу верхньопалеолітичної стоянки «Мезин», відбір зразків на спорово-пилковий аналіз з метою реконструкції умов проживання людини у верхньому палеоліті. Ці дослідження являються частиною науково-дослідницького проекту університету «Реконструкція природних умов проживання давньої людини у різних ареалах території України». В ході роботи вдалося виявити складність стратиграфічної будови стоянки, яка раніше не висвітлювалася, стратиграфічне положення культурного горизонту.

Також було досліджено новий розріз «Городище-1», який був відкритий Яковенком О.І.. Тут досліджено стратиграфію, давні ґрунти, сліди палеомерзлотних процесів і процесів рельєфоутворення, які рідко простежуються у відслоненнях. Цей розріз містить повну послідовність етапів розвитку давньої природи місцевості. За ним можна простежити короткоперіодичні етапи розвитку природних процесів, що є доволі унікальним, та палеоморфологічні процеси.

Залишити відповідь