Міжнародний день біорізноманіття

20 грудня 2000 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 22 травня Міжнародним днем біорізноманіття. І щороку увесь світ відзначає цей день, що покликаний покращити розуміння значення біологічного різноманіття та важливості його збереження.
Біологічне різноманіття Земної кулі – це приблизно 1,6 мільйонів описаних біологічних видів, але, за різними оцінками, реальна кількість видів на Землі є значно більшою. Будь-який живий організм відіграє свою роль в екосистемі і являється ланкою харчового ланцюга. Якщо одна ланка такого ланцюга випадає, під загрозою знаходиться вся екосистема. Зменшення кількості видів тварин і рослин викликає спрощення та деградацію екосистеми. Результат – опустелювання земель, скорочення продуктивності земельних угідь і, врешті, погіршення умов життя.
Мезинський парк має велике значення для збереження видів флори та фауни, в тому числі і рідкісних видів. На території парку зростає понад 700 видів судинних рослин (близько 15% флори України), а його раритетна група складає 17 видів, занесених до Червоної книги України, 56 видів регіональної охорони та 3 види міжнародної охорони.
Тваринний світ Мезинського НПП відзначається цінністю, значним видовим різноманіттям, та представлений 354 раритетними видами, серед них 94 занесені до Червоної книги України (2009), 70 – до Європейського Червоного списку, 286 – з Бернської конвенції, 35 і 108 з Додатків CITES і Боннської конвенції.
Своєрідна риса цінності та різноманітності тваринного світу національного парку полягає в тому, що тут поширені представники фауни різних ландшафтних зон, зокрема на окремих південних ділянках деснянської тераси можна зустріти подалірія, павуків тарантулів та богомолів.
Втрата біорізноманіття належить до тих глобальних проблем сучасності, розв’язання яких не можна відкладатися на потім. Збереження біорізноманіття має стати повсякденною справою, бо від того, якою мірою кожен із нас усвідомлює, що таке біологічне різноманіття, як зберігати багатющий світ рослин, тварин, мікроорганізмів в усіх складних їхніх взаємозв’язках у професійній роботі та повсякденному житті, залежить і залежатиме добробут кожного з нас.
                                               Лариса Подоляко, заступник
                                               начальника відділу еколого-освітньої
                                               роботи та рекреації Мезинського НПП

Залишити відповідь