ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ РІДКІСНИХ РОСЛИН У МЕЗИНСЬКОМУ ПАРКУ ТРИВАЄ

        Нещодавно проведені фахівцями науково-дослідного відділу експедиційні дослідження території Мезинського НПП на південь від села Радичів, дозволили провести додаткові флористичні обстеження яружно-балкової мережі та нанести на карту місця зростання рідкісних видів судинних рослин.
        Було відмічено локалітети 5 видів, серед яких: коручка чемерниковидна (Epipactis helleborine), вид орхідй з Червоної книги України, та  регіонально рідкісні види (хвощ зимуючий (Equisetum hyemale L.), багаторядник шипуватий (Polystichum aculeatum L.), фегоптеріс з’єднуючий (Phegopteris connectilis (Michx.), яловець звичайний (Juniperus communis L.), котячі лапки дводомні (Antennaria dioica L.)).

          Флористичні знахідки та їх координаційна прив’язка до територіальної карти, ще раз підтвержує важливість яружно-балкової мережі Понорницького лесового острова для збереження фіторізноманіття північного сходу Чернігівщини в межах Мезинського НПП.

Юрій Карпенко,
нач. науково-технічного відділу Мезинського НПП

Залишити відповідь