Археологічні дослідження Мезинської археологічної експедиції ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка

У липні цього року на території Мезинського національного природного парку продовжила археологічні дослідження Мезинська археологічна експедиція Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка під керівництвом к.і.н., доцента Черненко О. Є. Роботи були організовані на виконання «Обласної цільової програми археологічних досліджень у Чернігівській області на 2013–2020 рр.» за активної участі та сприяння Мезинського національного природного парку. У складі експедиції працювали співробітники,  студенти та аспіранти Чернігівського університету, представники Інституту археології НАН України. У центрі уваги науковців, як і минулого сезону, були пам’ятки роменської археологічної культури. Цю культуру  зазвичай ототожнюють з літописними сіверянами, що населяли Подесення тисячу років тому, в часи утворення держави Володимира Великого.

У цьому сезоні розкопки Мезинської експедиції здійснювались переважно на багатошаровому городищі, розташованому між сс. Деснянське та  Мезин. Цю пам’ятку експедиція досліджує вже третій рік. У сезоні 2017 р. було продовжено вивчення оборонних споруд городища, забудови на його площадці та на неукріпленій частині. Археологам вдалось зафіксувати залишки деревинно-земляних оборонних споруд (дерев’яні кліті, засипані землею), кількох жител кінця І тис. н.е., а також споруди доби раннього заліза. Серед знахідок – жовтий бісер, уламки ліпного та гончарного посуду, пряслиця, грузила роменської археологічної культури, а також незначна кількість матеріалів доби раннього заліза.

Одним з напрямків досліджень городища є вивчення біогосподарської діяльності його сіверянського населення. Роботи у цьому напрямку розпочались минулого сезону. Вдалось з’ясувати, що тисячу років тому мешканці городища займались не лише землеробством та скотарством, рибальством та полюванням, але й виробництвом заліза та обробкою кольорового метала. При цьому ювелірні форми вони виготовляли з місцевого матеріалу – крейди.  Для опалювання жител, у виробництві та будівництві вони використовували такі породи дерева, як береза та дуб. Цього року був знов відібраний матеріал, який дозволить розширити наші знання про використання місцевих ресурсів сіверянським населенням.

У роботі експедиції беруть участь майбутні археологи, студенти-практиканти третього курсу Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського ЧНПУ імені Т.Г. Щевченка. В ході практики вони не лише набули необхідних для майбутньої професійної діяльності навичок, але й ознайомились з основами музейної справи на прикладі музеїв Мезинського національного природного парку.

Залишити відповідь