5 грудня Всесвітній день грунтів

            У 2002 році Міжнародний союз ґрунтових наук  прийняв  резолюцію, де запропонував святкувати 5 грудня, як Всесвітній день ґрунтів, щоб нагадувати про важливість ґрунтових ресурсів і тієї ролі, яку вони відіграють у збереженні екосистем і забезпечення зростання добробуту людини.    
          Найбільш поширеними ґрунтами території Мезинського національного природного парку є чорноземи опідзолені, темно-сірі, сірі і світло-сірі опідзолені ґрунти.
       

              Чорнозем опідзолений розповсюджений мало.
      Темно-сірі опідзолені ґрунти поширені значно більше.
       Темно-сірі опідзолені ґрунти досить окультурені. Вони мають майже темний орний  горизонт,  який   за   кількістю   гумусу   не   поступається   опідзоленим чорноземам. Процес окультурення цих ґрунтів зв’язаний з багаторічним їх використанням під зернові та технічні культури.
         Сірі опідзолені ґрунти залягають на периферійних еродованих ділянках плато.  За  морфологічними ознаками і властивостями значно поступаються розглянутим раніше ґрунтам як за кількістю гумусу, так і за кількістю поживних речовин.
         Світло-сірі опідзолені ґрунти поширені по західній периферії лесового острова при переході до дерново-підзолистих ґрунтів. Ґрунтоутворюючою породою цих ґрунтів є піскувато-пилуваті легкі суглинки.
         Сірі опідзолені ґрунти мають значно менше гумусу, ємкість вбирання низька, ґрунтовий вбирний комплекс зруйнований.

      В грунтоутворюючих процесах на території Мезинського НПП значну роль відіграють  корінні породи – древньоалювіальні і  воднольодовикові піски, супіски та суглинки, морена і лесовидні суглинки.
          Вирівняні поверхні представлені в основному  підзолистими  та світло-сірими ґрунтами на пісках різної потужності.
          В центральній та північній частинах парку на схилах ярів та балок різної експозиції з крутизною схилів від 50 до 300 переважають дерново-підзолисті супіщані і суглинисті ґрунти, а також сірі опідзолені суглинисті на лесовидних суглинках, що характеризуються різним ступенем змитості.  На окремих схилах, в місцях формування конусу виносу ярів та балок, утворилися чорноземи опідзолені та звичайні.
          Південна та західна частини парку в заплаві р. Десни заболочені, на них грунтовий покрив в основному представлений торфами та дерновими оглеєними та глеюватими ґрунтами.
              Надзаплавні тераси складені потужними пісками з дерновими слабопідзолистими та світло-сірими лісовими ґрунтами.

     

Залишити відповідь