3 Березня – Всесвітній день дикої природи

Генеральна асамблея ООН оголосила 3 березня Всесвітнім днем дикої природи. Таким чином вона намагається звернути увагу на проблему знищення диких тварин і рослин.

У резолюції, прийнятій наприкінці грудня 2013 року, 193 учасники Асамблеї підтвердили справжню цінність дикої природи і її внесок – екологічний, генетичний, соціальний, економічний, науковий, освітній, культурний, розважальний, художній – у стійкий розвиток і добробут людства. Вони визнали також важливу роль в цьому CITES – Конвенцію про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою знищення.

По суті, в її честь і засноване нове свято, а 3 березня став Всесвітнім днем дикої природи тому, що саме цього дня в 1973 році у Вашингтоні була підписана дана міжнародна угода. У минулому році виповнилося 40 років з моменту її затвердження. На сьогоднішній день сторонами CITES є 177 держав.

Дана конвенція є одним з найбільших угод з охорони дикої природи. Участь у ній добровільна. Хоча дотримання положень обов’язково для всіх хто її підписав, прийняття спеціальних національних законів для цього не потрібно.

Україна приєдналась до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення, 14 травня 1999 року.

Держави які є учасниками Конвенції, всі визнають важливість такого міжнародного співробітництва, яке буде сприяти захисту від надмірної експлуатації в міжнародній торгівлі.

Всього CITIES залежно від видів тварин та рослин, включає три додатки:

  1. зникаючі види (види, що знаходяться під загрозою зникнення, торгівля якими негативно впливає чи може негативно вплинути на їхнє існування), торгівля якими може бути дозволена лише у виняткових випадках;
  2. вразливі види (види, які на сьогодні не обов’язково перебувають під загрозою зникнення, але можуть опинитися під такою загрозою, якщо торгівля зразками цих видів не буде суворо регулюватися з метою уникнення такого використання, що несумісне з їхнім виживанням);
  3. види, які вносяться за ініціативою сторін з метою попередження торгівлі певними видами флори та фауни з її територій.

Мета конвенції полягає в тому, щоб гарантувати, що міжнародна торгівля дикими тваринами і рослинами не створює загрози їх виживанню і накласти на неї певний контроль. Угода надає різні ступені охорони для більш ніж 33 000 видів представників флори і фауни і вимагає, щоб весь імпорт, експорт, реекспорт та інтродукцію з моря проводилися на підставі дозволів та сертифікатів.

Список таких регульованих видів складається на конференції сторін. Зараз приблизно 5000 видів тварин і 28 000 видів рослин перебувають під охороною CITES проти надмірної їх експлуатації за допомогою міжнародної торгівлі. Всі вимираючі види згруповані в додатках, залежно від ступеня загрози зникнення і заходів, що вживаються з торгівлі ними.

Залишити відповідь