Влітку 2019 р. Мезинська археологічна експедиція Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка продовжила дослідження багатошарового городища Свердловське-1 поблизу с. Деснянське Коропського р-ну Чернігівської обл. Роботи здійснювались на виконання «Обласної цільової програми археологічних досліджень» за сприяння Мезинського національного природного парку.

Систематичне вивчення городища Свердловське-1 було започатковане у 2014 р. З цього часу археологам вдалось отримати вагомі та різноманітні матеріали, найбільш цікаві з яких належать до часів існування роменської археологічної культури, яка ототожнюються зі згаданим у літописі племенем сіверян. Роботи спрямовуються на отримання нових історичних знань про побут, систему господарства та природокористування місцевого населення в епоху включення Подесення до складу Давньої Русі.

У 2019 р. археологам вдалося відкрити залишки котловану великої (5 х 5 м) житлової споруди Х ст.. Надзвичайно багатий речовий інвентар свідчить про високий соціальний статус її власників. Серед археологічних знахідок: уламок арабської монети-дирхему, прикраси (бронзові сережка, перстень, ланцюжок, скляне намисто), предмети озброєння (вістря сулиці та стріл), побутові речі (гачки для риболовлі, ножі, важки для веретен – пряслиця, точильні камені, грузила до рибальських сіток тощо), кістяні проколки, амулет з ікла ведмедя та інші речі. До більш раннього періоду існування городища належить виявлена у культурному шарі бронзова підвіска-лунниця, прикрашена виямчастою емаллю. Також слід відзначити, що під час археологічних робіт 2019 р., як і в попередні роки, було здійснено добір зразків для біологічних визначень (палеоботанічних, археозоологічних тощо) які дозволять значно доповнити інформацію про господарство мешканців городища у давнину.

Мезинський НПП прийняв участь у роботі “Ліги юних натуралістів”

В рамках співпраці Мезинського національного природного парку з комунальним закладом «Новгород-Сіверський районний будинок дитячої та юнацької творчості» начальник відділу еколого-освітньої роботи та рекреації Мезинського НПП Олександр Яковенко прийняв участь у роботі міжобласної біологічної школи «Ліга юних натуралістів». Захід проводився 15-17 серпня 2019 р. в м. Новгород-Сіверський. В ході заняття учасники біологічної школи дізналися про особливості проведення палеогеографічних та ландшафтознавчих досліджень на лекційному занятті, а підчас польового виходу ще й зробили з ним опис розрізу геологічних порід та ландшафтних комплексів.

На території Мезинського НПП продовжено палеогеографічні дослідження

15-16 серпня на території Мезинського національного природного парку відбулась спільна експедиція науковців-палеогеографів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра землезнавства та геоморфології: д.геогр.н., професор Герасименко Наталія Петрівна та аспірант Бончковський Олександр Сергійович та фахівця Мезинського НПП – начальник відділу еколого-освітньої роботи та рекреації, палеогеограф Яковенко Олександр Іванович. Дослідження мали також освітній елемент – тренінг учениці 7 класу Київської гімназії східних мов №1 Потоцької Марії.
Темою дослідження було вивчення стратиграфії та викопних ґрунтів шурфу верхньопалеолітичної стоянки «Мезин», відбір зразків на спорово-пилковий аналіз з метою реконструкції умов проживання людини у верхньому палеоліті. Ці дослідження являються частиною науково-дослідницького проекту університету «Реконструкція природних умов проживання давньої людини у різних ареалах території України». В ході роботи вдалося виявити складність стратиграфічної будови стоянки, яка раніше не висвітлювалася, стратиграфічне положення культурного горизонту.

Також було досліджено новий розріз «Городище-1», який був відкритий Яковенком О.І.. Тут досліджено стратиграфію, давні ґрунти, сліди палеомерзлотних процесів і процесів рельєфоутворення, які рідко простежуються у відслоненнях. Цей розріз містить повну послідовність етапів розвитку давньої природи місцевості. За ним можна простежити короткоперіодичні етапи розвитку природних процесів, що є доволі унікальним, та палеоморфологічні процеси.