Форум “Довкілля для України”

Згідно з Дорученням Премєр-міністра М. Я. Азарова від 21 вересня 2012 р. розпочато підготовку Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України», що проходитиме 23-25 квітня 2013 р. в м. Київ у Міжнародному виставковому центрі (Броварський проспект, 15).

Організаторами заходу є Міністерство екології та природних ресурсів України, Всеукраїнська екологічна лвга,Український центр міжнародних виставок,конференцій та форумів.

Метою Форуму «ДОВКІЛЛЯ ДЛЯ УКРАЇНИ» є забезпечення збалансованого (сталого) розвитку держави, співпраця органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, науки, бізнесу в розв’язанні екологічних проблем, впровадження «чистих», ресурсо- та енергоефективних технологій в усіх галузях економіки, екологічно збалансованої системи природокористування і збереження екосистем, гарантування екологічної безпеки для здоров’я та життя населення,  а також міжнародне співробітництво та розроблення рекомендацій для комплексної охорони довкілля.

Програма Форуму передбачає проведення заходів:

І. Міжнародна конференція «Цілі збалансованого розвитку для України» (23 квітня).

Пленарна сесія.

Круглий стіл «План дій для України з реалізації рішень та рекомендацій Конференції ООН Ріо+20».

Питання для обговорення:

– зміцнення інституційної бази збалансованого розвитку на національному рівні;

– збалансоване споживання та виробництво;

– безпечна та доступна питна вода;

– збалансований розвиток міських населених пунктів;

– екологічно дружні технології, чисте виробництво;

– адаптація до змін клімату;

– збереження біорізноманіття.

ІІ. Всеукраїнська науково-практична конференція «Збалансований розвиток сільських територій та населених пунктів» (23–24 квітня).

Секція  1. Формування збалансованого аграрного виробництва в Україні.

Секція 2. Збереження біорізноманіття, охорона природних екосистем у межах сільськогосподарських угідь.

Секція 3. Соціально-демографічна складова збалансованого розвитку сільських територій.

Секція 4. Концептуальні засади економічного відновлення сільських територій та населених пунктів.

Круглий стіл «Врахування екологічної складової  під час розроблення програм
і планів в аграрній галузі».

ІІІ. Міжнародна науково-практична відео-конференція «Довкілля і здоров’я»
(25 квітня).

Секція 1. Гігієнічна оцінка забруднення атмосферного повітря, води, ґрунту
та в процесі утилізації промислових і комунальних відходів.

Секція  2. Оцінка ризику для здоров’я населення від негативного впливу чинників довкілля.

Секція  3. Радіаційна безпека та протирадіаційний захист населення.

Секція 4. Збереження здоров’я та гігієнічне забезпечення умов життєдіяльності дітей.

ІІІ. Презентація Доповіді неурядових організацій «Громадська оцінка державної екологічної політики в Україні у 2012 році» (23 квітня).

ІV. Круглий стіл «Формування засад інтегрованого управління водними ресурсами в Україні» (23 квітня).

Презентація Комплексного рішення з очищення стічних вод в Україні на прикладі технологій та досягнень ТОВ «Aqwise».

V. Круглий стіл «Екологічно збалансовані технології поводження з небезпечними відходами в Україні» (24 квітня).

Презентація пересувного утилізаційного безвідходного комплексу з переробки відпрацьованих ламп, які містять ртуть.

VІ. Підведення підсумків та вручення нагород Всеукраїнського конкурсу «Лідер природоохоронної діяльності – 2012» (24 квітня).

VІІ. Підведення підсумків та вручення нагород Всеукраїнського конкурсу
«До чистих джерел»  – 2012.

VІІІ. Презентація книги «Довкілля, екологія та природні багатства України 2012».

IХ. Міжнародна виставка «ДОВКІЛЛЯ 2013».

Однією з важливих складових Форуму є VІ Міжнародна виставка «Довкілля 2013», основними розділами якої є екологічна політика та менеджмент; екологічні технології та моніторинг; управління відходами, утилізація та переробка; охорона атмосферного повітря; альтернативна енергетика та біопаливо; органічне землеробство та екологічно-чисті продукти; вода – екологія та технології, ліси та збалансоване лісокористування; екологічно-чисте житло – чисте місто України; здоровя, рекреація, туризм; екологічна освіта та наука; ядерна та радіаційна безпека; військова екологія.

Докладнішу інформацію про заходи Форуму розміщено на сайті генерального розпорядника ТОВ «Український центр міжнародних виставок, конференцій та форумів» (www.groupexpo.com), а також на сайті Всеукраїнської екологічної ліги – (www.ecoleague.net).

 

 

Залишити відповідь